Topluluk Danışmanımız

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır UYSAL


1985 yılında Ankara’da doğdu. 2006 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl, İktisat Bölümü’nde Çift Anadal Programını tamamladı. 2010 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı’ndan yüksek lisans, 2017 yılında ise Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı’ndan doktora derecesi aldı. Aynı yıl, Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı’na yardımcı doçent doktor olarak atandı ve halen bu görevi devam etmektedir. Çalışma alanları arasında sermaye piyasaları, sermaye yapısı, risk ve kredi türevleri bulunmaktadır.

[email protected]
0(318) 357 42 42 /2110-2343